Nagroda na najlepszą książkę dydaktyczną Wyd. UG (2020 roku) dla zespołu KEP – pod red. Pawła Antonowicza

Nagroda na najlepszą książkę dydaktyczną Wyd. UG (2020 roku) dla zespołu KEP – pod red. Pawła Antonowicza

W ogłoszonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw zajęli I miejsce w kategorii „najlepsza książka dydaktyczna”: Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, pod red. dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. …

Read More Nagroda na najlepszą książkę dydaktyczną Wyd. UG (2020 roku) dla zespołu KEP – pod red. Pawła Antonowicza

Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego przedłużona została kadencja przewodniczącego rady Dyscypliny Naukowej Nauk o zarządzaniu i jakości dr hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. UG. Kadencja trwać będzie do 30 września 2024 r.

Read More Przedłużenie do 2024 r. pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny NoZiJ – Paweł Antonowicz

Paweł Antonowicz – powołanie na członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych 2021/2022

Paweł Antonowicz – powołanie na członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych 2021/2022

Decyzją Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego w osobie dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG nominowany został do pełnienia funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych (kadencja 2021/2022) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Read More Paweł Antonowicz – powołanie na członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych 2021/2022

Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 27 maja 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ulyany Zaremby pt.: Ocena przebiegu postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Na recenzentów w/w rozprawy doktorskiej zostali wyznaczeni: dr hab. Paweł Dec, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Błażej Prusak, prof. PG …

Read More Obrona doktorska mgr Ulyany Zaremby – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla słuchaczy Master of Business Administration (MBA) – P. Antonowicz

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla słuchaczy Master of Business Administration (MBA) – P. Antonowicz

W kwietniu oraz maju 2021 r. odbyła się kolejna seria autorskich warsztatów (16 h) z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzonych przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG dla słuchaczy studiów Master of Business Administration (MBA), akredytowanych przez University of Northampton, w ramach współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Podczas 4 zjazdów zrealizowaliśmy materiał z zakresu: …

Read More Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla słuchaczy Master of Business Administration (MBA) – P. Antonowicz

Dr hab. P. Antonowicz, prof. UG – powołany do Rady Nadzorczej Univentum Labs sp. z o.o.

Dr hab. P. Antonowicz, prof. UG – powołany do Rady Nadzorczej Univentum Labs sp. z o.o.

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, z dnia 10 maja 2021 r., dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany na 4-letnią kadencję na członka Rady Nadzorczej Spółki Univentum Labs sp. z o.o. Univentum Labs sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego powołana do komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu …

Read More Dr hab. P. Antonowicz, prof. UG – powołany do Rady Nadzorczej Univentum Labs sp. z o.o.

Obrona doktorska Jędrzeja Sicińskiego – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Obrona doktorska Jędrzeja Sicińskiego – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 22 kwietnia 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Sicińskiego pt.: System wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw branży transportowej, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr hab. Sebastian Skuza, prof UW – …

Read More Obrona doktorska Jędrzeja Sicińskiego – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie

Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie

W dniu 11 kwietnia 2021 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził, na zaproszenie Prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, 4-godzinny wykład dla Słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka wykładu dotyczyła systemów wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Udział w wykładach gościnnych w Szkole Głównej …

Read More Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie

Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Skrzyniarza pt.: Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW oraz dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB. Obrona została przeprowadzona w trybie …

Read More Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – nominacja na lidera Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji trójmiejskich uczelni: GUM-ed, PG i UG

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – nominacja na lidera Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji trójmiejskich uczelni: GUM-ed, PG i UG

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego  powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali  specjaliści z Politechniki Gdańskiej, 3 innych – specjaliści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział: Prof. Adriana Zaleska-Medynska | …

Read More Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – nominacja na lidera Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji trójmiejskich uczelni: GUM-ed, PG i UG