Paweł Antonowicz – II miejsce w Konkursie „Nauczyciel Roku”

Dr Paweł Antonowicz został wyróżniony przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nagrodą, otrzymując dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie „Nauczyciel Roku” im. dra Jerzego Kozubskiego.


Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za docenienie mojej osoby i przyznanie mi tak zaszczytnej nagrody.
Dołożę wszelkich starań, aby w pełni na nią zasłużyć we wszystkich moich przyszłych działaniach akademickich.
P.A.


Nauczyciel Roku


Nagroda im. dr-a Jarosława Kozubskiego


dr Jerzy Kozubski

Jerzy Jarosław Kozubski (ur. 1 stycznia 1928 w Wilnie, zm. 18 lutego 2010) – polski ekonomista i matematyk. Po ukończeniu szkoły podstawowej (w 1941 roku w Wilnie) pracował jako gazeciarz, robotnik rolny i pomocnik szklarza. Po wojnie znalazł się na Kujawach. Pracował w cukrowni w Janikowie i uczył się w liceum dla dorosłych w Inowrocławiu. W latach 1949-1952 studiował matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach pracował jako nauczyciel matematyki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Gdańsku. W 1960 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (obecnie w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego), gdzie w 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy: Model optymalnego lądowego transportu ryb morskich. Prowadził badania w zakresie badań operacyjnych, teorii gier i ekonometrii. Był kierownikiem Zakładu Ekonometrii, pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. studenckich. W 1990 roku przeszedł na emeryturę.

Źródło: Wikipedia (2011)


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.