Paweł Antonowicz – projekt we współpracy z IBnGR i ZBP

2014_IBNGR_Antonowicz_PawelNa początku 2014 r. ukazała się finalna wersja prac nad opracowaniem realizowanym w ramach współpracy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Związkiem Banków Polskich. W badaniach wzięli udział: Błażej Lepczyński, Marta Penczar, Monika Liszewska, Piotr Górski oraz Paweł Antonowicz.

W ramach tego projektu został opublikowany rozdział autorstwa Pawła Antonowicza:

Postępowania likwidacyjne i układowe versus naprawcze a ochrona wierzycieli w procesach upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Lepczyński (red.), „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – konsekwencje dla banków oraz propozycje usprawnień„, Wyd. Związek Banków Polskich, Gdańsk-Warszawa 2013, s. 79-104 [ISBN: 978-83-7615-098-7].


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.