KSIĄŻKA UG: Zarządzanie Projektami – wybrane aspekty /2014/

Publikacja - Zarządzanie ProjektamiW czerwcu 2014 r. ukazała się książka pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, w której m.in. znalazły się:

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia dalszego w projektach inwestycyjnych – ramowy układ sił i ocena atrakcyjności sektora, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 35-49 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych – ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy, w opracowaniu zbiorowym pod red. J. Sadkowskiej, M. Chmielewskiego, „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 51-76 [ISBN: 978-83-7865-220-5].


Monografia jest prezentacją wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem projektem we wszystkich fazach jego cyklu życia – od momentu inicjacji, poprzez etap planowania i wdrażania, do fazy zamknięcia projektu. Publikacja stanowi praktyczną i interesującą pozycję zarówno dla naukowców podejmujących w swoich badaniach problematykę projektową, jak i dla menedżerów zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.