RAPORT KPF: P. Antonowicz – Upadłości w Polsce w 2014

KPFPaweł Antonowicz: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r. – 5-letni raport z badań, Wyd. KPF w Polsce, Gdańsk – Warszawa, marzec 2015, s. 1-67.

Stale ciesząca się dużym zainteresowaniem problematyka bankructw i upadłości przedsiębiorstw w gospodarce stała się trwałym pretekstem do realizacji cyklicznych raportów upadłościowych. Od pięciu lat publikowane przez KPF opracowania obejmują najbardziej aktualne statystyki, wzbogacone w warstwie analitycznej badaniem struktury populacji upadłości jednostek gospodarczych w podziale administracyjnym Polski. Tym samym już po raz jedenasty oddajemy w ręce Czytelnika Raport na temat procesów upadłościowych przedsiębiorstw, tym razem – mających miejsce w 2014 r. Wszystkie przedstawione w niniejszym Raporcie statystyki, będące podstawą przyprowadzonych analiz, pochodzą z publikacji orzeczeń sądowych o upadłości przedsiębiorstw, które zostały zebrane przez dr-a Pawła Antonowicza – stan danych na dzień 13.02.2015 r.


Raport upadłościowy Paweł Antonowicz


Pobierz PDF

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.