RAPORT KPF: P. Antonowicz – Upadłości w Polsce w I-VI.2015

KPFW pierwszej połowie sierpnia został wydany już po raz 12, nakładem Konferencji Przedsiębiorstw w Polsce – Związku Pracodawców, raport upadłościowy autorstwa dra Pawła Antonowicza pt: Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2015 r. – półroczny raport z badań. 

Pobierz PDF

 

 


Raport KPFW pierwszej połowie 2015 r. ogłoszonych zostało w Polsce 376 upadłości przedsiębiorstw. Stanowiły one 88,68% ich liczby z analogicznego okresu roku ubiegłego. Warto w tym miejscu również zauważyć, nieanalizowaną dotychczas w raportach KPF liczbę tzw. upadłości konsumenckich. Dotyczą one w szczególności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od stycznia do 15 lipca tego roku zostało przekazanych do publicznej wiadomości 758 orzeczeń o ogłoszeniu tej właśnie formy upadłości.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.