Paweł Antonowicz na „Edward Altman Lecture Series”

Paweł Antonowicz na seminarium z Prof. E.I. Altmanem

Udział w panelu: Prof. E.I. Altman, Prof. Katarzyna Szarzec, Prof. Jerzy Gajdka, Prof. Marek Gruszczyński, Prof. Elżbieta Mączyńska, dr hab. Błażej Prusak, dr hab. Tomasz Korol, dr Paweł Antonowicz.


W dniu 14 kwietnia 2016 r. dr Paweł Antonowicz został zaproszony do udziału w panelu eksperckim w ramach inauguracji serii debat naukowych z Prof. Edwardem Altmanem: Edward Altman Lecture Series, poświęconych problematyce skuteczności predykcji upadłości przedsiębiorstw w Polsce.

Seminarium odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i poświęcone zostało w szczególności kierunkom ewolucji metod predykcji upadłości przedsiębiorstw, a także polskim doświadczeniom w tym zakresie. Wśród prelegentów wystąpił sam Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prof. E.I. Altman z Stern School of Business, New York University, dyrektor Research in Credit and Debt Markets w NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. W 2005 roku został on zaliczony do grona 100 Najbardziej Wpływowych Osób w Świecie Finansów przez magazyn Treasury&Risk Management.

Dedykacja Prof. E.I. Altmana dla Pawła Antonowicza


Dedykacja od Prof. E. Altmana dla dr-a Pawła Antonowicza w: E.I. Altman, 2015 Honorary Doctor of SGH Warsaw School of Economics. Selected Articles, Warsaw School of Economics Press 2015.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.