Konkurs ECONOMICUS 2016 – Dziennika Gazeta Prawna

W prestiżowym konkursie „ECONOMICUS 2016”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, w gronie dziesięciu, nominowanych w kategorii książek promujących wiedzę ekonomiczną, znalazła się m.in. książka autorstwa dr-a Pawła Antonowicza pt.: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wyd. UG, Sopot 2015.


Bankructwa i upadłości przedsiębiorstwAutor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013.


Konkurs Dziennika Gazeta Prawna

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.