Paweł Antonowicz na seminarium – Sąd Okręgowy w Gdańsku

W dniu 7 maja 2015 r. dr Paweł Antonowicz wziął udział w seminarium naukowym pt. „Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny”, prezentując razem z prof. SGH dr hab. Sylwią Morawską wybrane tezy artykułu na temat; „Ryzyko prawne do wymiaru sprawiedliwości”. Efektem przygotowań do tego wydarzenia była również publikacja: S. Kasiewicz, W. Rogowski, S. Morawska, P. Antonowicz, A. Rutkowska-Brdulak, Ryzyko prawne a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, w opr. zbior. pod red. P. Banasika, „Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny, Wyd. Kowalewski & Wolff, Gdańsk 2015, s. 294-311.


70-lecie Sądu Okręgowego w Gdańsku


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.