Paweł Antonowicz Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG

In Mari Via Tua


Na podstawie art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.)

stwierdzam, że Wydziałowe Kolegium Elektorów

powołane i działające zgodnie z paragrafami 63-65 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006
roku ze zm. (tj. załącznik do uchwały nr 49/15 Senatu UG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Ordynacją Wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego
stanowiącą załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

wybrało Pana Doktora Pawła Antonowicza
Prodziekanem ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
na okres kadencji od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Uniwersytetu Gdańskiego


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.