P. Antonowicz & BCConsult – szkolenie branżowe TSL

W dniu 23 lipca 2016 dr hab. Paweł Antonowicz zorganizował szkolenie z zakresu najnowszych zmian w obszarze prawa celnego, a w szczególności w odniesieniu do nowych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Problematyka szkolenia w szczególności istotna jest dla przedsiębiorców z branży TSL, obejmowała bowiem m.in. takie zagadnienia jak: magazyn czasowego składowania oraz procedury specjalne. Beneficjentami szkolenia byli agenci celni z dwóch firm spedycyjnych: C. HARTWIG GDYNIA S.A. oraz Sealand Logistics Sp. z o.o.

C.Hartwig Gdynia S.A. i SeaLand Logistics Sp. z o.o. BCConsult

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.