I Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

Seminarium Naukowe WZR UG


W dniu 19 października 2016 r. odbyło się I Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG, ukierunkowane na konstruktywne awansowanie prac związanych z awansem zawodowym pracowników naszego Wydziału, a w szczególności procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych. W Seminarium uczestniczyło ponad 30 pracowników Wydziału Zarządzania, a także goście z Wydziału Ekonomicznego UG oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

I Seminarium Naukowe zostało poświęcone problematyce: „Habilitacja za 4 lata – czyli jak przygotować się do złożenia wniosku w nowej procedurze do CK„. Wykład połączony z dyskusją przeprowadził Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, dr hab. Paweł Antonowicz.
Kolejne Seminarium zostanie przeprowadzone na początku grudnia 2016 i będzie dotyczyło bardzo ważnego aspektu, a mianowicie wskaźników cytowalności w ocenie dorobku naukowego. Gościem specjalnym tego spotkania będzie Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziękując Państwu za uczestnictwo już dziś serdecznie zapraszam do włączenia się
i aktywnego zaangażowania podczas kolejnych seminariów.

Paweł Antonowicz


Seminarium Naukowe WZR UG


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.