II Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

Seminarium Naukowe WZR UG

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego II Ogólnowydziałowe Seminarium Naukowe poświęcone awansowaniu badań naukowych i składaniu wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W Seminarium wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania, a także gości z Wydziału Ekonomicznego UG.

Część wprowadzającą obejmującą kwestie problemowe postawione na poprzednim Seminarium, a także wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przeprowadził dr hab Paweł Antonowicz. Jako Eksperci podczas naszego spotkania wystąpili również:

  • Pani mgr Joanna Kamień – Dyrektor i Redaktor Naczelny Wydawnictwa UG,
  • Pani mgr Magdalena Hamerska – Kierownik Oddziału Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UG.

Problematyka Seminarium była ukierunkowana na takie kwestie jak: zaplanowanie procesu wydawniczego rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego, ocena zalet publikacji rozprawy habilitacyjnej w Wydawnictwie UG vs w innych komercyjnych wydawnictwach, a także wskaźniki bibliometryczne w ocenie dorobku naukowego (Indeks Hirscha, Impact Factor) oraz wyszukiwanie cytowań na potrzeby realizacji procedury habilitacyjnej (Web of Science, Scopus, Google Schoolar / Publish or Perish).

Bardzo dziękuję Prelegentom za poświęcenie czasu i przybliżenie istotnej dla nas problematyki. Szczególne podziękowania składam również wszystkim Uczestnikom Seminarium – za obecność, aktywny udział oraz konstruktywną dyskusję. Już dziś zapraszam Państwa na kolejne Seminarium, które zostanie przeprowadzone w II połowie lutego 2017.

dr hab. Paweł Antonowicz
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Seminarium Naukowe WZR

Seminarium Naukowe WZR

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.