P. Antonowicz / P. Skrzyniarz / A. Stolarz – BSC w operacjonalizacji strategii

W artykule podjęta została problematyka operacjonalizacji zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu jednej z szeroko publikowanych na świecie technik zarządzania strategicznego, autorstwa R.S. Kaplana oraz D.P. Nortona w postaci Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW, BSC z ang. Balanced Scorecard). Oryginalność tekstu zdeterminowana została kontekstem branżowym (sektor gazowniczy) wykorzystania ZKW. Autorzy opracowali bowiem procedurę aplikacyjną wdrożenia ZKW dla jednej z największych spółek zależnych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (GK PGNiG) – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W artykule zostały zawarte wnioski z fazy projektowo-aplikacyjnej ZKW (BSC), pozwalające dostrzec efekty synergiczne angażowania strony społecznej i biznesowej w procesy formułowania oraz operacjonalizowania strategii organizacji. Ponadto omówione zostały kluczowe bariery na drodze do formułowania założeń i dalszego procesu implementacji ZKW (BSC) w organizacji.

Czytaj cały artykuł:

Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr, Stolarz Adam (2016), Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 3/1/2016, s. 209-222.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.