Ekspertyza Zespołu UG dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W dniu 9 stycznia 2017 r. Międzywydziałowy Zespół Ekspercki Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński, a także mgr Paulina Nogal-Meger, opracowali na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ekspertyzę na temat udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną oraz ekonomicznej oceny transakcji dotyczącej docelowego nabycia przedsiębiorstwa Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Interdyscyplinarne połączenie wiedzy z zakresu ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie i prawa zaowocowało komercjalizacją wiedzy na rzecz praktyki gospodarczej, w szczególności w przedmiocie, o którym mowa w §8 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną [dz.u.2016.530 t.j.] wydanego na podstawie art. 2b pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Ekspertyza została wykonana za pośrednictwem spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego, utworzonej specjalnie do wspierania transferu wiedzy akademickiej na rzecz praktyki gospodarczej – TechTransBalt sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Uniwersytet Gdański. Instytucje publiczne, a także prywatni przedsiębiorcy zainteresowani szeroko pojętą współpracą ekspercką, pracami koncepcyjnymi, a także projektami wdrożeniowymi, które mogą być wspierane bogatym i wielosektorowym doświadczeniem pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz ugruntowaną teoretycznie metodyką wspierania procesów decyzyjnych w organizacjach, mogą zgłaszać się bezpośrednio do samych pracowników UG, bądź też mogą skorzystać ze specjalnie do tego kontaktu dedykowanych komórek / jednostek zależnych:

  • Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego,
  • Spółki celowej – TechTransBalt sp. z o.o.,
  • CTT – Centrum Transferu i Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy do współpracy.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.