Paweł Antonowicz – nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Na podstawie art. 118 i art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) w zw. z § 41 ust. 5, po spełnieniu kryteriów określonych w § 78 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Rady Wydziału Zarządzania i po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Paweł Antonowicz został od dnia 01 lutego 2017 r. zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku: profesor nadzwyczajny – pracownik naukowo-dydaktyczny w jednostce: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.


Nominacja na stanowisko prof. nadzw. (UG)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.