P. Antonowicz / P. Skrzyniarz – Budowa systemu informacji zarządczej a bariery identyfikacji KPI

W artykule podjęta została problematyka budowania wielowymiarowego systemu informacji zarządczej, którego wizualizacją są kokpity menedżerskie. Autorzy opracowali katalog rekomendacji do tworzenia powiązanych ze sobą wskaźników efektywności procesów / działań (KPI), a także celów menedżerskich (MBO), opierając się na zdobytych doświadczeniach z realizacji projektu dla jednej z największych spółek Skarbu Państwa – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. W opracowaniu opisane zostały m.in. wybrane problemy i mogące pojawić się krytyczne punkty w procesie budowania architektury kokpitów menedżerskich, wraz ze wskazaniem na rekomendowane praktyczne sposoby ich niwelowania.

Czytaj artykuł:

Antonowicz Paweł, Skrzyniarz Piotr (2016), Budowa systemu informacji zarządczej versus bariery w identyfikacji wskaźników efektywności procesów (KPI), Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 4/2016, s. 303-313.


 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.