III Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

III Seminarium Naukowe WZR UG


W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się w Sali Rady Wydziału Zarządzania im. J. Kozubskiego III Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tym razem uczestniczyło w spotkaniu ponad 40 osób. Byli to zarówno pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania, jak również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki (WE UG) – dra hab. Przemysława Borkowskiego, prof. UG – adiunkci z zaprzyjaźnionego z nami Wydziału Ekonomicznego UG.

Zaproszenie do uczestnictwa w roli ekspertów przyjęli natomiast:

  • Prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania UG,
  • Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Członek Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (FINANSE),
  • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski – (do 2016 r.) Przewodniczący Sekcji II (Nauk Ekonomicznych) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

III Seminarium Naukowe WZR UG poświęcone było problematyce oceny wniosków habilitacyjnych, a w szczególności ocenie dorobku i osiągnięcia naukowego. Spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wysłuchania stanowiska ekspertów, posiadających doświadczenie zarówno w recenzowaniu wniosków habilitacyjnych, jak również w pracach różnych komisji oceniających oraz gremiach naukowych.


III Seminarium Naukowe WZR UG


W trakcie seminarium omawiane były m.in. następujące problemy: wymogi związane z procedurą habilitacyjną, działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także uwarunkowania zmian w ustawie 2.0.

Bardzo dziękuję ekspertom za przyjęcie zaproszenia, a także wszystkim przybyłym na to spotkanie pracownikom obu wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

Już dziś liczę na entuzjastyczne przyjęcie z Państwa strony zaproszenia na ostatnie w tym roku akademickim seminarium naukowe, które będzie miało miejsce w maju 2017 r. W trakcie tego spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania pytań oraz wysłuchania sugestii, związanych z możliwie dobrym przygotowaniem wniosku oraz dokumentacji do postępowania habilitacyjnego – ze strony osób, które uzyskały stopnień naukowy dra hab. w tzw. „nowej procedurze”.

Serdecznie zapraszam!

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


III Seminarium Naukowe WZR UG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.