Paweł Antonowicz – w składzie jury Konkursu ENERGIA MŁODYCH

Energia Młodych


W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu ENERGIA MŁODYCH na temat: „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. W skład komisji konkursowej weszli profesorowie z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego (dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG) oraz Politechniki Opolskiej, a obradom przewodniczył dr inż. Marcin Lemański – Dyrektor Pionu Inwestycji Rozwojowych w Energa Wytwarzanie S.A. Aspekty związane z poprawnością językową prac oraz wystąpień oceniała dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, znana m.in. z audycji w Programie Trzecim Polskiego Radia.


Energia Młodych


Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Wojewoda Pomorski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami merytorycznymi konkursu są: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska. Partnerami konkursu są: Plagiat.pl – dostawca Systemu Antyplagiat oraz Olivia Business Centre. Patronat medialny nad konkursem objęły: Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica, Młody Technik, Radio Gdańsk, TVP3 Gdańsk, cire.pl, wnp.pl, Gazeta Polska Codziennie.


Energia Młodych


Źródło: na podstawie informacji ze strony: http://energiamlodych.pl/


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.