Elektroniczna wersja książki P. Antonowicza – dostępna na platformie IBUK

Bardzo miło jest mi poinformować Państwa, iż w wyniku umowy zawartej pomiędzy Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, a Wydawnictwem Naukowym PWN S.A., moja najnowsza książka pt.: Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 1-547, udostępniona została do wypożyczania w wersji elektronicznej na platformie IBUK. Serdecznie zachęcam do korzystania – miłej lektury !

Paweł Antonowicz


Paweł Antonowicz - książka do wypożyczenia w IBUK


Z recenzji Prof. zw. dr hab. Stanisława Kasiewicza:

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstwAutor książki starał się na nowo spojrzeć na zagadnienia bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym.

Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera.

Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw z lat 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również jej strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.


 Pobierz PDF

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.