IV Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

IV Seminarium Naukowe WZR UG


W dniu 12 czerwca 2017 r. odbyło się, w Sali Rady Wydziału Zarządzania UG im. J. Kozubskiego, ostatnie już w tym roku akademickim – IV Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział blisko 50 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem tego spotkania było omówienie m.in. następujących problemów:

 1. REKOMENDOWANE PRZYSZŁE DZIAŁANIA DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UG, czyli wypadkowa z pomysłów, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, aby być dobrze ocenianymi nie tylko na forum naszego Wydziału, ale także w odniesieniu do inicjatyw podejmowanych na innych wydziałach ekonomicznych i zarządzania w Polsce.
  Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wskazał rekomendowane kierunki inicjatyw, wynikające z informacji zdobytych w trakcie procesu oceny parametrycznej Wydziału Zarządzania. Ponadto zreferował kierunki działań, podejmowanych przez pracowników innych jednostek naukowych, które omawiane były podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Ekonomicznych i Zarządzania w kwietniu bieżącego roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. CZYŻBY HABILITACJA JUŻ NIE(???)AKTUALNA – dyskusja o rozwoju naukowym pracowników Wydziału Zarządzania UG w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego).
 3. MOŻLIWE FORMY KOMERCJALIZACJI WIEDZY PRACOWNIKÓW UG – dyskusja z udziałem:
  • Dra Karola Śledzika – Dyrektora Centrum Transferu Technologii UG,
  • Dra Krzysztofa Szczepaniaka – Członka Zarządu (V-ce Prezesa) TechTransbalt sp. z o.o. – spółki celowej UG, powołanej do komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Dra Sebastiana Susmarskiego – Dyrektora Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie oraz aktywny udział w dyskusji. Z uwagi na to, iż Seminaria Naukowe WZR cieszą się również dużym zainteresowaniem Pracowników Wydziału Ekonomicznego, w przyszłym roku akademickim zapowiadamy jeszcze większą integrację współpracy pomiędzy naszymi jednostkami. Wraz z Prodziekanem ds Nauki Wydziału Ekonomicznego UG – p. dr hab. Przemysławem Borkowskim, prof. UG, serdecznie zapraszamy Państwa już dzisiaj do udziału w kolejnych, wspólnych spotkaniach naukowych.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

IV Seminarium Naukowe WZR UG

IV Seminarium Naukowe WZR UG


IV Seminarium Naukowe WZR UG


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.