Monografia naukowa „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany” (red.: P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger)

We wrześniu 2017 r. ukazała się, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, monografia naukowa pt.: „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 1-262, pod red. Pawła Antonowicza, Piotra Pisarewicza i Pauliny Nogal-Meger.


Zarządzanie wartością w warunkach zmiany


Rozwój teorii nauk o zarządzaniu, a także nowe paradygmaty i kierunki dyskursu naukowego w dyscyplinach pokrewnych w dziedzinie nauk ekonomicznych, tj. w ekonomii i finansach, determinuje w sposób istotny wnioskowanie oparte na indukcji. W szczególnym stopniu właśnie indukcja, poprzez swoistą obserwację kolejnych studiów przypadku, zdarzeń gospodarczych, a także zjawisk o charakterze makroekonomicznym – pozwala na formułowanie prawidłowości życia gospodarczego. Zarówno praktycy, jak i naukowcy we wnioskowaniu bądź podejmowaniu decyzji menedżerskich, kierują się również dedukcją. Zakłada ona możliwość poprawnego wnioskowania w określonych granicach, wyznaczonych najczęściej poziomem wcześniej ugruntowanej wiedzy i przekonań popartych doświadczeniami zawodowymi. To właśnie sprawia, iż niezwykle ważne jest zdobywanie doświadczeń oraz wielokontekstowe budowanie wiedzy, ukierunkowane na optymalizację działań gospodarczych, szczególnie w dzisiejszych, niezwykle dynamicznie zmieniających się realiach funkcjonowania organizacji.

W związku z tak postawioną tezą, redaktorzy monografii podjęli próbę połączenia wielu, na pozór odległych, jednak często znajdujących wspólny mianownik obszarów z dziedziny nauk ekonomicznych. Zapraszając do publikacji swych wyników badań Autorów z różnych ośrodków akademickich w Polsce oddają w ręce Czytelnika interesujący zbiór opracowań, podzielonych na cztery homogeniczne tematyczne sekcje: (1) Kreacja wartości organizacji, (2) Społeczna odpowiedzialność biznesu, (3) Finanse i bankowość, a także (4) Analizy sektorowe.


W książce ukazał się m.in. artykuł:

Paweł Antonowicz, Ewa Kędzierka, Marian Pusiewicz, Model PEST uwarunkowań rozwoju rynku gazu w Polsce – benchmarking międzynarodowy, [w:] P. Antonowicz, P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger (red.), „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 215-228.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.