Paweł Antonowicz – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

W dniu 3 października 2017 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzwyczajny został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Odznaczenie to zostało wręczone przez Prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego – Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Zarządzania UG.


Antonowicz Paweł nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017)


Medal Komisji Edukacji Narodowej – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli[1], która przewidywała, że medal ten nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych” (art. 31 ust. 2).

Medal został utrzymany w aktualnie obowiązującej ustawie z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela, która określiła, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.