Paweł Antonowicz – Indywidualna nagroda II stopnia Rektora UG za dorobek naukowy

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Prof UG, dr hab. Paweł Antonowicz otrzymał Indywidualną nagrodę drugiego stopnia, przyznaną przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Prof. UG, dr hab. Jerzego Gwizdałę.


Nagroda Rektora dla Pawła Antonowicza


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.