Konferencja Naukowa UG i SGH – Sztokholm 2017

KEP 2017

W dniach 7-10 października 2017 r. odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowana przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Konferencja miała miejsce podczas rejsu do Szwecji.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

NBP


Podczas wygłosił odczyt dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG na temat: „Odchylenie względne kosztów całkowitych vs liniowe podejście do poprawy efektywności organizacji”.Ze wstępu opracowania (Paweł Antonowicz):

(…) „Kadencyjność zarządów spółek publicznych sprawia, iż cele właścicielskie, a także biznesowe stają się wymagalne w określonych, relatywnie krótkich terminach. Aby wykazać nieefektywność poprzedniego zarządzania, lub bardziej dyplomatycznie to ujmując – aby wykazać ponadprzeciętną efektywność aktualnego zarządu, w praktyce niestety często ma zastosowanie liniowe podejście do budowania tzw. programów poprawy efektywności. Liniowość ta często bywa jednak destrukcyjna. Aby organizacja stała się bardziej efektywna, posługując się uproszczonym schematem myślenia, można m.in. podjąć inicjację działań strategicznych (np. w postaci inicjatyw projektowych bądź programów, na które składają się homogeniczne grupy projektów), w celu wypracowania nowych, zoptymalizowanych procesowo – działań organizacyjnych; albo też poprzestać na prostym poszukiwaniu oszczędności, dokonując redukcji kosztów w tych miejscach, w których jest to najłatwiejsze do przeprowadzenia.” (…)

(…) „Celem głównym opracowania było wskazanie określonej metodyki analizy wrażliwości zmienności kosztów oraz ich wpływu na generowane historycznie poziomy przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie. Tak postawiony cel ukierunkował autora na poszukiwania dostatecznie dobrej miary – w postaci tzw. odchylenia względnego kosztów całkowitych, której zastosowanie pozwala rekomendować określony kierunek działań optymalizacyjnych. Realizacja tego celu z jednej strony determinowała konieczność przeprowadzenia badań literaturowych, z drugiej zaś wymagała posłużenia się studium przypadku, aby zwiększyć walory aplikacyjne zaproponowanej metody”.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.