Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie

W dniu 4 listopada 2017 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził, na zaproszenie p. Prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, 4-godzinny wykład dla Słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka wykładu dotyczyła systemów wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw.


Upadłości przedsiębiorstw


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.