Wystąpienie J. Jedel i P. Antonowicza – Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu

Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu - 2018W dniach 24-25 maja 2018 roku odbył się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu, organizowany przez Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS. W Radzie Naukowej Kongresu znalazł się m.in. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Antonowicz. W trakcie I sesji plenarnej został wygłoszony artykuł współautorstwa: dr Joanny Jedel i dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, poświęcony „Diagnozie i perspektywom rozwoju rynku sportu i rekreacji w Polsce przy wykorzystaniu dynamicznego modelu PEST”.


Antonowicz Paweł i Jedel Joanna - Kongres Rynku Sportu 2018Antonowicz Paweł i Jedel Joanna - Kongres Rynku Sportu 2018


Antonowicz Paweł i Jedel Joanna - Kongres Rynku Sportu 2018


Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizował pierwszy międzynarodowy Kongres Rynku Sportu o charakterze interdyscyplinarnym, którego motywem przewodnim były nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu, organizacji imprez masowych oraz prawie rynku sportu. Kongres wpisał się w obchody 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i był wydarzeniem otwierającym Jubileusz Uczelni.

Kongres dedykowany był gremium naukowemu i praktykom. Podczas tego wydarzenia można było wymieniać poglądy, wyniki badań i doświadczenia szerokiego grona interesariuszy tego niezwykle perspektywicznego sektora gospodarki.

Szczególne podziękowania składam p. dr Joannie Jedel za zaproszenie do współpracy, konstruktywną dyskusję naukową i wspólną pracę nad treścią referatu oraz przygotowaniem wystąpienia.

Paweł Antonowicz


Referat dr J. Jedel i prof. P. Antonowicza


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.