Pierwszy Kongres Restrukturyzacyjny /UG + PG + SGH/

Kongres Restrukturyzacyjny 2018


W terminie 20-21 czerwca 2018 r., z inicjatywy prof. Sylwii Morawskiej (SGH w Warszawie), prof. Błażeja Prusaka (PG), prof. Przemysława Banasika (PG) oraz prof. Pawła Antonowicza (UG), odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kongres Restrukturyzacyjny. Ta wyjątkowa, międzyuczelniana inicjatywa została wpisana w debatę panelową podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. Było to niewątpliwie najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które stanowiło platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.


Kongres Restrukturyzacyjny UG, PG i SGH


Decyzją Prezes PTE Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – Kongres Restrukturyzacyjny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Inicjatywa ta została również objęta patronatem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Patronat medialny objęła natomiast Redakcja Kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”.


Patronat nad Kongresem Restrukturyzacyjnym - 2018


Obrady podczas Kongresu Restrukturyzacyjnego odbywały się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w Hotelu Sheraton w Sopocie – w ramach sesji plenarnej oraz podsumowującej Europejski Kongres Finansowy, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Główne obszary problemowe Kongresu Restrukturyzacyjnego obejmowały w szczególności: restrukturyzację przedsiębiorcy w kryzysie dziś i jutro, restrukturyzację przedsiębiorcy – sukces czy porażka ustawodawcy – aspekty prawne i ekonomiczne, restrukturyzację przedsiębiorcy – wnioski de lege lata i de lege ferenda.


Paweł Antonowicz na EKF - 2018


Dyskusja panelowa Kongresu Restrukturyzacyjnego w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego – prowadzona przez: Małgorzatę Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Pawła Antonowicza (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


Po zakończeniu debaty na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.” Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, w imieniu zespołu w składzie: Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, przedstawił rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące przedmiotowej problematyki.


Rekomendacje EKF - Paweł Antonowicz


Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz ciągle „nowa” formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej de facto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.


Prelegenci na Kongresie Restrukturyzacyjnym - 2018


W ramach KR w dniu 22 czerwca 2018 roku powołany został Europejski Dzień Restrukturyzacji. Wydarzeniu temu towarzyszyły warsztaty dla doradców restrukturyzacyjnych i międzynarodowa debata związana z wymianą dobrych praktyk restrukturyzacyjnych, w której udział wzięli m.in. Jukka – Pekka Joensuu (President EACTP), a także Dr Lukas Fecker (VP International, TMA Global).


Prelegenci na Kongresie Restrukturyzacyjnym - 2018


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.