P. Antonowicz jako komentator lóż eksperckich podczas Open Eyes Economy Summit – Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”

Open Eyes Aconomy - Forum Gorzowski Archipelag

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof UG uczestniczył w dniu 21 września 2018 roku, na zaproszenie ze strony prof. dr hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, które zostało zorganizowane w Gorzowie Wielkopolskim jako Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”. Podczas plenarnej sesji podsumowującej toczyła się moderowana debata obejmująca wypracowane elementy dla strategii rozwoju regionalnego Gorzowa Wielkopolskiego, obejmująca zagadnienia związane m.in. z: rozwojem infrastrukturalnym, generatorami wzrostu i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości, czynnikami determinującymi jakość życia społecznego, a także rozwój miasta ukierunkowanego na sport, rekreację, i inne.


Tematem przewodnim gorzowskiego forum, na bazie którego toczyła się dyskusja o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy. Podstawę koncepcji wysp i archipelagów stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się „bąbel rozwoju” to archipelag, w którego skład wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nierówne pod względem potencjału i położenia. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: „siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Źródło: A.Dusińska, Gorzowski Archipelag Rozwoju przed nami,
Echogorzowa.pl (dostęp dnia: 30.09.2018).


Open Eyes - Gorzów Wielkopolski 2018


 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.