XVIII Konferencja Naukowa KEP – Zarządzanie Wartością 2018

Konferencja ZWP 2018


W dniach 6-9 października odbyła się kolejna, XVIII Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Wartością”, która jest corocznie organizowana przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Debaty naukowe odbyły się podczas rejsu promem do Szwecji. Tegoroczną debatę naukową poświęciliśmy szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Podczas Konferencji wygłoszony został m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw., (2) dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw., (3) adwokat, mgr Małgorzata Chruściak, (4) dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw., (5) dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. pod tytułem: Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe. Autorzy wystąpienia reprezentują w kolejności: (1) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, (3) Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k., (4) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz (5) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

KEP WZR UG 2018


Na konferencję zgłoszony został również m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG), (2) dr Alicja Antonowicz (KEP WZR UG), (3) mgr Piotr Skrzyniarz (Doradca Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.), (4) Marian Pusiewicz (Starszy specjalista ds. Strategii i Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) pod tytułem: Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna.


Moderacja sesji podsumowującej Konferencję ZWP 2018

Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. SGH, dr hab. Katarzyna Majchrzak, Prof AGH, dr hab. Mariusz Kudełko, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz.


Prof. dr hab. Jerzy Bieliński i Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz

Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – dotychczasowy oraz obecny kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG.


 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.