P. Antonowicz na Sympozjum naukowo-gospodarczym: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku Sympozjum naukowo-gospodarcze: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych, z cyklu WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH.

Na zaproszenie prof. UG, dr hab. Roberta Bębna – Prezesa Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka, moderowanie II bloku Sympozjum powierzono prof. UG dr hab. Pawłowi Antonowiczowi. Obszary tematyczne referowane w tej części Sympozjum dotyczyły szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem realizacji projektów infrastrukturalnych:

  1. Adam Łosiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną, Obszary ryzyka przedinwestycyjnego,
  2. Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Doświadczenia eksploatacyjne z tunelu pod Martwą Wisłą,
  3. Izabela Kuś, Urząd Miasta Gdańska, Ryzyko terminów i budżetów inwestycji liniowych,
  4. Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji,
  5. dr inż. Ryszard Bielski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Mapowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych.

Sympozjum naukowo-gospodarcze - PIN Paweł Antonowicz


Sympozjum naukowo-gospodarcze - 19.10.2018


Pomorski Instytut Naukowy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.