P. Antonowicz powołany do Rady Konsultacyjnej – Gdański Klub Biznesu (kadencja 2018-2020)

W dniu 15 listopada 2018 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany do Rady Konsultacyjnej Gdańskiego Klubu Biznesu, która w kadencji 2018-2020 funkcjonuje pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mirosława Szredera. Z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady powołani zostali również: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, a także dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – reprezentujący Instytut Organizacji i Zarządzania WZR UG.

Podczas uroczystego spotkania inaugurującego działalność Rady Konsultacyjnej odbyły się trzy odczyty:

  1. dr Dorota Banaszkiewicz, mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Struktura demograficzna województwa pomorskiego,
  2. Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kierunek zmian legislacyjnych, struktura i możliwości wczesnego ostrzegania,
  3. Prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka, Wyzwania systemów motywowania w organizacjach nowej gospodarki, w kontekście współczesnych przeobrażeń rynku pracy.

Gdański Klub Biznesu - wystąpienie P. Antonowicza


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.