P. Antonowicz jako prelegent na Sympozjum Naukowym „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – UG & GUMed

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sympozjum Naukowe, organizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi UG we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod tytułem: „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochorny zdrowia”. Na zaproszenie dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. wygłosił w II panelu swój odczyt dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. Wystąpienie to dotyczyło „Upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w podmiotach opieki zdrowia w Polsce„.

Sympozjum Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia było wydarzeniem pomyślanym jako platforma wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno‐gospodarczych i praktyków zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady miały charakter dyskusji moderowanej. W dyskusjach podejmowane były kwestie istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.

Celem Sympozjum było upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce, a także podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. podczas prelekcji na Sympozjum Naukowym
„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – styczeń 2019

W Sympozjum udział wzięli zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni.

Wśród omawianych zagadnień znajdowały się m.in.: finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.