P. Antonowicz – szkolenie dla kandydatów na biegłych rewidentów – BDO Solutions Sp. z o.o.

W dniu 11 maja 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. przeprowadził szkolenie z zakresu „Analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych” dla blisko 100 kandydatów na biegłych rewidentów.

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019

Ośmiogodzinne szkolenie o charakterze praktycznym zostało zrealizowane na zlecenie BDO Solutions Sp. z o.o. – oferującej systemy wsparcia biznesu, rozwiązania IT, usługi doradcze, konsultingowe i szkoleniowe. Podmiot ten wchodzi w skład międzynarodowej struktury. Sieć firm BDO na świecie posiada ponad 1.200 biur w 145 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, w krajach południowego Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz zatrudnia ponad 55.000 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, finansów i prawa.

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019

Szkolenie było prowadzone w formule online (live) streaming, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli włączyć się poprzez zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji. Autorska agenda szkolenia została opracowana w taki sposób, aby przygotować kandydatów na biegłych rewidentów do egzaminów państwowych. Obejmowała ona w szczególności następujące części:

 1. Metodyka obliczeń wskaźników analizy finansowej (benchmarki);
 2. Analiza płynności finansowej i ocena zdolności obsługi zadłużenia;
 3. Wyznaczanie i interpretacja kapitału pracującego;
 4. Składowe cyklu konwersji gotówkowej;
 5. Ocena rentowności i produktywności realizowanej działalności gospodarczej;
 6. Odchylenie względne kosztów całkowitych – analiza wzorcowego układu nierówności (case na przykładzie grupy kapitałowej);
 7. Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw (podstawy prawne, założenia metodyczne
  konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych (Z-score), wybrane modele
  scoringowej oceny zdolności kontynuacji działalności gospodarczej).

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.