P. Antonowicz i P. Skrzyniarz – działalność ekspercka w zakresie opracowania Strategii Innowacyjności oraz Strategicznej Agendy Badawczej – na zlecenie GK GRUPY LOTOS S.A.

W wyniku wygranego przetargu przez Zespół Ekspertów UG w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz i mgr Piotr Skrzyniarz, reprezentujących Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowany został w terminie 5.05 – 15.07.2019 r. projekt opracowania strategii obszarowej dla GK GRUPA LOTOS S.A. Prace eksperckie, obejmujące wielowymiarowe analizy strategiczne, ukierunkowane były na opracowanie dwóch komplementarnych dokumentów strategicznych: „Strategii Innowacyjności GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”, a także „Strategicznej Agendy Badawczej GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”.

Przeprowadzone działania eksperckie zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z oddelegowanymi do tego zadania pracownikami Pionu Innowacji GK LOTOS, a także dzięki ścisłej współpracy z ekspertami obszarowymi ze spółek zależnych. Zespół UG zastosował w Projekcie autorską metodykę analityczną, która składa się wielu połączonych i ściśle kompatybilnych względem siebie analiz cząstkowych, umożliwiających kwantyfikację i rating identyfikowanych obszarów badawczych.

Zespół Ekspertów z ramienia Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego powołany do realizacji Projektu na zlecenie GK GRUPY LOTOS S.A. (maj – lipiec 2019)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.