P. Antonowicz powołany do funkcji Kierownika MPS przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Na podstawie par. 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim (tekst jedn. załącznik do zarządzenia nr 57/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., ze zm.), dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. z dniem 27 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko Kierownika Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw,
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.