P. Antonowicz Członkiem Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz par 6 ust. 1 i 2 pkt 1 uchwały nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 powołany został dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych – dziedzina nauk społecznych na rok akademicki 2019/2020.

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.