P. Antonowicz w zespole doradczym MNiSW do oceny wniosków o przyznanie stypendiów wybitnym studentom i młodym naukowcom

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.), powołany został do przedmiotowego zespołu dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja zespołu oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów i młodych naukowców, która rozpoczęła się z dniem 30 sierpnia 2019 r., upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Nominacja do zespołu doradczego, sygnowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, została wręczona wszystkim członkom zespołu podczas pierwszego posiedzenia w MNiSW w Warszawie w dniu 6 września 2019 r.

[Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.