Jak podnosimy jakość kształcenia na naszej specjalności? Warsztatowe seminarium dla Studentów ZRP

Podczas warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – na zdjęciu od lewej Pan mgr Tomasz Nowicki, doktorant WZR UG, a także dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – kierownik Katery Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG

O tym, jak staramy się fascynować światem nauki naszych Studentów można pisać długo. Konferencje młodych naukowców, działalność dwóch kół naukowych w naszej Katedrze, zainicjowany w styczniu 2020 r. Projekt Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów WZR UG i GK REMONTOWA HOLDING SA, i wiele, wiele innych…

Tym razem, w dniu 17 stycznia 2020 r., Pan mgr Tomasz Nowicki zgodził się przyjąć zaproszenie do przeprowadzenia warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Było to dodatkowe spotkanie grupy kończącej semestralny przedmiot „Systemy wczesnego ostrzegania”, prowadzony przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw – warsztat na pakiecie Statistica, prowadzony przez p. Tomasza Nowickiego

Warsztat dotyczył problematyki budowania modeli dyskryminacyjnych, służących klasyfikacji podmiotów do jednostek zdrowych bądź zagrożonych upadłością. Na warsztacie omówione zostały w praktyczny sposób możliwości wykorzystania pakietu Statistica. Symulacje prowadziliśmy na danych finansowych ponad 100 przedsiębiorstw, które zostały uprzednio odpowiednio przygotowane przez naszych Studentów.

Bardzo dziękuję Państwu za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania składam Panu Tomaszowi Nowickiemu za wspaniałe przygotowanie i rozwinięcie naszych kompetencji. Dziękuję również Panu Jędrzejowi Sicińskiemu – asystentowi w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw za aktywne uczestnictwo w spotkaniu, a także Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie naszych działań.

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
na kierunku ZARZĄDZANIE na WZR UG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.