Inspiratorium – autorski wykład „BSC-MBO-KPI” Prof. P. Antonowicza dla kadry kierowniczej UM w Gdańsku

W dniu 14 lutego 2020 r., dzięki współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im Brunona Synaka, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził wprowadzający wykład dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przedmiotem wystąpienia była zintegrowana koncepcja budowania strategii obszarowej i generalnej organizacji w oparciu o hybrydową metodykę opartą na koncepcjach: zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced Scorecard), zarządzania przez cele (MBO) oraz opomiarowania kluczowych procesów (KPI).

Rozwiązania proponowane w ramach koncepcji BSC-MBO-KPI były przedmiotem projektów wdrożeniowych i prac eksperckich, realizowanych przez dr hab. P. Antonowicza, prof. UG, m.in. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (GK PGNiG), a także w GK GRUPA LOTOS SA. Proponowane koncepcje dają podstawę nie tylko do samej budowy i kreacji strategii obszarowych, czy wręcz strategii generalnej organizacji, ale przede wszystkim umożliwiają ich operacjonalizację, tj. bieżący monitoring i zarządzanie odchyleniami.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.