Warsztaty eksperckie P. Antonowicza i P. Skrzyniarza z wartościowania stanowisk pracy / consulting CAiE UG – OPEC Sp. z o.o.

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG w trakcie warsztatu z zakresu wartościowania stanowisk pracy – realizowanego w 2020 r. przez Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

W dniu 28 lutego 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz doradca biznesowy, wdrożeniowiec i konsultant – Piotr Skrzyniarz przeprowadzili pierwszy z cyklu zaplanowanych na najbliższe pół roku warsztatów dla pracowników OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni. Celem prac eksperckich Zespołu UG jest opracowanie algorytmu wartościowania stanowisk pracy, składającego się z partycypacyjnie wypracowanych kryteriów oceny, uwzględniających specyfikę, charakter i zróżnicowanie pracy realizowanej w OPEC Sp. z o.o.

Podjęte działania stanowią jeden z etapów szerszego projekty consultingowego, jaki realizowany jest dzięki współpracy Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego ze Spółką. W ścisłym komitecie sterującym projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się inicjator i pomysłodawca projektu – dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG.

Piotr Skrzyniarz w trakcie części warsztatowej z wartościowania stanowisk pracy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.