Wykład gościnny dr hab. P. Antonowicza, prof. UG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Paweł Antonowicz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wykład gościnny dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych – edycja 2020

W dniu 8 marca 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został zaproszony, przez Prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską – kierownik Katedry Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do wygłoszenia wykładu gościnnego dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Była to kolejna wizyta w SGH w Warszawie, podczas której dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG miał możliwość podzielenia się wynikami prowadzonych badań w zakresie wczesnego ostrzegania przed upadłością (niewypłacalnością) przedsiębiorstw. W trakcie wykładów omówione zostały m.in. możliwości stosowania modeli dyskryminacyjnych w predykcji (klasyfikacji) podmiotów wypłacalnych i niewypłacalnych, a także intensyfikacja i ilościowa charakterystyka procesów upadłościowych w Polsce, na tle wybranych elementów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Paweł Antonowicz – na temat skali i intensyfikacji procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – podczas wykładu dla słuchaczy SGH w Warszawie, marzec 2020

W trakcie wykładów poruszona została również problematyka normatywnego wzorca budowania reaktywnej i możliwej do operacjonalizacji strategii generalnej organizacji złożonej strukturalnie, z wykorzystaniem autorskiej koncepcji hybrydowego podejścia: BSC / MBO / KPI, które stanowi przedmiot prowadzonych aktualnie badań i prac wdrożeniowych (komercjalizacyjnych) zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Ich finalizacja będzie również wiązała się z zapowiedzią wydawniczą (na 2020 r.) monografii naukowej, autorstwa Pawła Antonowicza i Pawła Galińskiego, dotyczącej problematyki procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw oraz naprawy finansów (sytuacji budżetowej) jednostek samorządu terytorialnego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.