Alicja i Paweł Antonowicz – wystąpienie na Konferencji Naukowej SKAD / Polskie Towarzystwo Statystyczne

W dniu 9 września 2020 r. dr Alicja Antonowicz i dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG mieli zaszczyt wystąpić na Konferencji Naukowej SKAD 2020 – XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS oraz XXXIV Konferencja Taksonomiczna nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”.

Przedmiotem wystąpienia był referat pod tytułem: „Zdolność do prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw na rynku polskim przy wykorzystaniu prekursorskiego modelu ZA E.I. Altman’a (1968)” | The capacity to forecast enterprise insolvency on the Polish market using the precursory Altman Z-score model (1968).

Abstract Many years have passed since the publication of the first multidimensional model (Z-score) of early bankruptcy warning by E.I. Altman in 1968. New models have emerged in different countries since then. In this research stream, the share of econometric modeling based on the assumptions of discriminant analysis, i.e. MDA – Multiple Discriminant Analysis – one of the multidimensional classification methods categorized as empirical-induction methods, plays a particularly important role. The article assesses the capacity of the Altman’s Z-Score to forecast (1 year ahead) insolvency of the enterprises on the Polish market. The study, due to the sample size (i.e. over 2700 bankrupt entities in Poland), constitutes one of the broadest studies carried out so far on the assessment of the predictive capacity of early warning models in Polish economy. The Author, conducting research in this area, puts forward a hypothesis that the variables that were well identified and introduced to discriminatory models in one economy work equally well in other countries. Despite the economic differences in these countries and the phases of the business cycle, the financial-analysis indicators that allow effective forecasting of enterprise bankruptcy are valid for different economies. The discriminant-function variability ranges that are characteristic of failing and healthy economic entities may change (and do change) of course, but the variables inside these models are themselves good predictors in different countries.
Nadesłany na Konferencję artykuł po pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w  monografii wydawnictwa Springer (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization series) lub w Przeglądzie Statystycznym.

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji nowatorskich dokonań oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań. Konferencja stanowi doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.