Komisja ds. Strategicznego Rozwoju i Modelowania Procesów w Uniwersytecie Gdańskim

Na podstawie zarządzenia nr 41/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 marca 2021 r. powołana została Komisja do spraw Strategicznego Rozwoju i Modelowania Procesów w Uniwersytecie Gdańskim, której kierownictwo prac powierzone zostało dr hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. UG.

Prace Komisji stanowią ciąg działań optymalizacyjnych, ukierunkowanych na podniesienie sprawności procesowej Uniwersytetu Gdańskiego, a także projektowanie i metodyczne wdrożenie strategicznej zmiany na poziomie struktury organizacyjnej. Wszystkie działania oparte są na modelu partycypacyjnym, przez co projektowana zmiana wynika wprost z dialogu ze społecznością akademicką i odbywa się w poszanowaniu odmienności oraz specyfiki różnych dyscyplin naukowych (Wydziałów). Realizowane działania Komisji oparte są ponadto na: wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Rektoratu UG, którzy włączając się w kolejne etapy projektu, współuczestniczą w modelowaniu strategicznej zmiany.

Źródło: opracowanie własne (dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, dr hab. Robert Bęben, prof. UG, dr Jędrzej Siciński, dr Piotr Sliż, Jan Pietruszewski) | wg założeń na dzień: 12.2020

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.