Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – nominacja na lidera Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji trójmiejskich uczelni: GUM-ed, PG i UG

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego  powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali  specjaliści z Politechniki Gdańskiej, 3 innych – specjaliści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

  • Prof. Adriana Zaleska-Medynska | Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych,
  • Prof. Adam Prahl | Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych,
  • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG | Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji,
  • Ewa Weronis | Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.