Dzień: 18 marca 2021

Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Skrzyniarza pt.: Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW oraz dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB. Obrona została przeprowadzona w trybie …

Read More Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG