Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Skrzyniarza pt.: Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW oraz dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB.

Obrona została przeprowadzona w trybie zdalnym. Zakończyła się jednogłośnym wynikiem głosowania powołanej Komisji Doktorskiej oraz podjęciem uchwały Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (nr 24/2020/2021 z dnia 18 marca 2021 r.) o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Od lewej: dr Piotr Skrzyniarz oraz dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW – podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Gdański 18 marca 2021 r.
Zdalny przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej Piotra Skrzyniarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 18 marca 2021 r.
Zdalny przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej Piotra Skrzyniarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 18 marca 2021 r.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.