Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie

W dniu 11 kwietnia 2021 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził, na zaproszenie Prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, 4-godzinny wykład dla Słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka wykładu dotyczyła systemów wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw.

Udział w wykładach gościnnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest realizowany przez P. Antonowicza od 2017 roku. To wyjątkowa okazja do dyskusji oraz konfrontacji wiedzy akademickiej i praktyki gospodarczej, jaką realizują Słuchacze studiów podyplomowych SGH.

Screen z wykładu gościnnego dr hab. P. Antonowicza, prof. UG podczas spotkania z słuchaczami SGH w Warszawie (11 kwietnia 2021 r.)
Screen z wykładu gościnnego dr hab. P. Antonowicza, prof. UG podczas spotkania z słuchaczami SGH w Warszawie (11 kwietnia 2021 r.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.