Obrona doktorska Jędrzeja Sicińskiego – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG

W dniu 22 kwietnia 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Sicińskiego pt.: System wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw branży transportowej, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr hab. Sebastian Skuza, prof UW – z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na zdjęciu od lewej: dr Jędrzej Siciński (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG) w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w dniu 22.04.2021 r. wraz z dyskutantami: Prof. dr hab. Jerzym Bielińskim oraz dr hab. Sebastianem Skuzą, prof. UW
Model zarządczy rekomendowany do implementacji jako zintegrowane narzędzie wczesnego ostrzegania – obok funkcji dyskryminacyjnej SWO (autorstwa dra J. Sicińskiego), 22.04.2021

Obrona została przeprowadzona w trybie zdalnym. Zakończyła się jednogłośnym wynikiem głosowania powołanej Komisji Doktorskiej oraz podjęciem uchwały Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (nr 28/2020/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Z uwagi na złożony wniosek ze strony obojga recenzentów – rozprawa doktorska dra Jędrzeja Sicińskiego została wyróżniona, co zostało potwierdzone jednomyślnym głosowaniem uprawnionych członków rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 29/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości UG z dnia 22 kwietnia 2021 r.).

Analiza sprawności klasyfikacyjnej jednej z opracowanych przez dra Jędrzeja Sicińskiego funkcji dyskryminacyjnych dla podmiotów transportowych – analiza porównawcza na tle wybranych SWO, weryfikowana na niezależnej próbie testowej (22.04.2021 r.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.