Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla słuchaczy Master of Business Administration (MBA) – P. Antonowicz

W kwietniu oraz maju 2021 r. odbyła się kolejna seria autorskich warsztatów (16 h) z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzonych przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG dla słuchaczy studiów Master of Business Administration (MBA), akredytowanych przez University of Northampton, w ramach współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Podczas 4 zjazdów zrealizowaliśmy materiał z zakresu: (1) analizy skali i intensyfikacji upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce; (2) uwarunkowań i kierunków zmian legislacyjnych w tym obszarze; (3) zasad budowy i przydatności modeli dyskryminacyjnych w ocenie wypłacalności podmiotów gospodarczych; (4) warsztatów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych – ukierunkowanych na samodzielne zbudowanie formatek analitycznych do oceny standingu ekonomiczno-finansowego wybranych przedsiębiorstw, w oparciu o dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat. Nie sposób było ominąć problematykę oceny sytuacji pandemicznej w tym zakresie, a w szczególności wymienić spostrzeżenia z analizy rynków finansowych oraz historycznego kształtowania się wybranych walorów GPW, NYSE, NASDAQ.

Kolejna edycja MBA – warsztaty z zastosowania praktycznego analizy finansowej i modeli wczesnego ostrzegania – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel – prof. P. Antonowicz (MBA, WSB w Gdańsku, edycja 2021)

Bardzo dziękuję za wieloletnie już zaproszenie do współpracy przy tych projektach Kadrze WSB w Gdańsku, w szczególności Dyrektorowi Programu MBA – dr Michałowi Pronobisowi. Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne i administracyjne składam również Pani Kamili Kruszyńskiej.

Tegoroczna edycja była wyjątkowo udana. Wspaniali Słuchacze, otwarci i chętni do dyskusji, wymiana poglądów, nowe relacje, a w tle stopniowe wyjście z ograniczeń pandemicznych. Bardzo dziękuję za Waszą postawę i świetną współpracę!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.